Betonmast Ledelse 2 – 3 steg mot gode presentasjoner

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Velkommen til denne digitale introduksjonen om gode presentasjoner. Som forberedelse til neste samling ønsker vi at du skal se igjennom de korte video-forelesningene og forberede en enkel presentasjon som er relevant for din arbeidssituasjon. Vi kommer til å trene på den fysiske gjennomføringen på samlingen. Sørg for å gjøre de nødvendige forberedelsene og ta eventuelt med en PP-presentasjon eller andre hjelpemidler om du ønsker å benytte det.

https://kurs.solidutvikling.no/wp-admin/post.php?post=32895&action=edit